Naši proizvodi
Beton

Betoni široke primjene

CEMEX je na tržištu priznat kao tvrtka koja može proizvesti i isporučiti proizvod konstantno visoke kvalitete. Široka paleta proizvoda do uključivo betona razreda tlačne čvrstoće C50/60 jamstvo je da možemo udovoljiti svim projektnim zahtjevima. Naš standardan proizvodni program čine slijedeći betoni grupirani po razredima izloženosti:


Razred izloženosti: X0

Razred izloženosti: X0
(Prema HRN EN 206-1 i HRN 1128)

Indikacije:
Opis okoline:
 • Za beton bez armature ili ugrađenog metala:sve izloženosti gdje nema smrzavanja, abrazije ili kemijskog djelovanja
 • Za beton s armaturom ili ugrađenim metalom: vrlo suho

Za razred izloženosti X0, obavijesni primjer moguće pojave razreda izloženosti:
 • Beton unutar građevine s vrlo niskom vlažnosti zraka

Karakteristike:
Za razred izloženosti X0, prema HRN EN 206-1 zahtjev za karakterističnu tlačnu čvrstoću fck, koc ne može biti manja od fck, koc 15N/mm ².

Napomena: nedostatak zahtjeva koja se odnose na vodocementni faktor i količinu cementa, kao i nisku tlačnu čvrstoću betona, beton sa razredom izloženosti X0 nema specificirane trajnosne karakteristike .

Specifikacije koje trebaju biti navedene:
U skladu sa zahtjevima HRN EN 206-1, beton treba specificirati sljedećim parametrima:

tlačna čvrstoća (f ck, koc) 15 N / mm ² (max.)
agregat Dmax 32 mm (preporučena vrijednost)
razred izloženosti X0
razred konzistencije S3 (preporučena vrijednost)
Razred izloženosti: XC1

Razred izloženosti: XC1
(Prema HRN EN 206-1 i HRN 1128)

Indikacije:
Opis okoline:
 • Suha ili vrlo vlažna

Za razred izloženosti XC1,obavijesni primjer moguće pojave razreda izloženosti:
 • Beton unutar građevine s niskom vlagom zraka
 • Beton stalno u vodi

Karakteristike:
Da bi se osigurala trajnost betona koji se nalazi u klasi izloženosti XC1, HRN EN 206-1 i HRN 1128 propisuju da vodocementni faktor ne smije preći 0,65. Bez obzira na razred izloženosti u odnosu na rezultat vodocementnog faktora, HRN EN 206-1 i HRN 1128, zahtijevaju da je u ovoj klasi izloženosti osigurana trajnost pomoću karakteristične čvrstoće betona ne manje od fck, kocka (Rck) 25 N / mm ². Radi postizanja maksimalne trajnosti konstrukcije bitno da je ugradnja ispravna, te da su zbijanje kao i vremenski uvjeti prikladni.

Ovo su osnovni uvjeti za klasu izloženosti XC1 zbog njihovog sastava i strukture koji su otporni na sljedeće agresivne akcije:

 • Karbonatizacija
 • Korozija željeza

Specifikacije koje trebaju biti navedene:
U skladu sa zahtjevima HRN EN 206-1, beton klase izloženosti XC1 treba specificirati sljedećim parametrima:

tlačna čvrstoća (f ck,koc) 25 N / mm 2
agregat Dmax 32 mm (preporučena vrijednost)
razred izloženosti XC1
razred konzistencije S4 (preporučena vrijednost)

Napomena: Postoje betoni višeg razreda tlačne čvrstoće ili razreda konzistencije ako su uvjetovani.

Razred izloženosti: XC2

Razred izloženosti: XC2
(Prema HRN EN 206-1 i HRN 1128)

Indikacije:
Opis okoline:
 • Vlažna, rjeđe suha

Za razred izloženosti XC2, obavijesni primjer moguće pojave razreda izloženosti:
 • Površina vode izložena dugotrajnom dodiru s vodom
 • Mnogi temelji.

Karakteristike:
Da bi se osigurala trajnost betona koji se nalazi u klasi izloženosti XC2, HRN EN 206-1 i HRN 1128 propisuju da vodocementni faktor ne smije preći 0,60. Bez obzira na razred izloženosti u odnosu na rezultat vodocementnog faktora, HRN EN 206-1 i HRN 1128, zahtijevaju da je u ovoj klasi izloženosti osigurana trajnost pomoću karakteristične čvrstoće betona ne manje od fck, kocka (Rck) 30 N / mm ². Radi postizanja maksimalne trajnosti konstrukcije bitno da je ugradnja ispravna, te da su zbijanje kao i vremenski uvjeti prikladni.

Ovo su osnovni uvjeti za klasu izloženosti XC2 zbog njihovog sastava i strukture koji su otporni na sljedeće agresivne akcije:

 • Karbonatizacija
 • Korozija željeza

Specifikacije koje trebaju biti navedene:
U skladu sa zahtjevima HRN EN 206-1, beton klase izloženosti XC2 treba specificirati sljedećim parametrima:

tlačna čvrstoća (f ck,koc) 30 N / mm 2
agregat Dmax 32 mm (preporučena vrijednost)
razred izloženosti XC2
razred konzistencije S4 (preporučena vrijednost)

Napomena: Postoje betoni višeg razreda tlačne čvrstoće ili razreda konzistencije ako su uvjetovani.

Razred izloženosti: XC4, XA1, XS1
Razred izloženosti: XC4, XA1, XS1
(Prema HRN EN 206-1 i HRN 1128)

Indikacije:
Opis okoline:
Izmjenično vlažna i suha
Blago kemijski agresivna okolina (prema tablici graničnih vrijednosti razreda izloženosti kemijske agresije prirodnog tla i podzemne vode)
Izložena solima iz zraka, ali ne u izravnom dodiru s morskom vodom


Za razrede izloženosti XC4, XA1, XS1,obavijesni primjer moguće pojave razreda izloženosti :
Površina betona u dodiru s vodom, ali ne kao u razredu izloženosti XC2
Konstrukcije blizu mora ili na obali
Karakteristike:
Da bi se osigurala trajnost betona koji se nalazi u klasi izloženosti XC4, XA1, XS1, HRN EN 206-1 i HRN 1128 propisuju da vodocementni faktor ne smije preći 0,50. Bez obzira na razred izloženosti u odnosu na rezultat vodocementnog faktora, HRN EN 206-1 i HRN 1128, zahtijevaju da je u ovoj klasi izloženosti osigurana trajnost pomoću karakteristične čvrstoće betona ne manje od fck, koc 37 N / mm ². Radi postizanja maksimalne trajnosti konstrukcije bitno da je ugradnja ispravna, te da su zbijanje kao i vremenski uvjeti prikladni.

Ovo su osnovni uvjeti za klase izloženosti XC4, XA1 i XS1 zbog njihovog sastava i strukture koji su otporni na sljedeće agresivne akcije:

Karbonatizacija
Korozija željeza
Korozije izazvane kloridima iz morskog okoliša
Korozije izazvane kloridima (isključujući soli za odmrzavanje)
Blagaa kemijska agresija
Specifikacije koje trebaju biti navedene:
U skladu sa zahtjevima HRN EN 206-1, beton klase izloženosti XC4, XA1 i XS1 treba specificirati sljedećim parametrima:

tlačna čvrstoća (f ck,koc) 37 N / mm 2
agregat Dmax 32 mm (preporučena vrijednost)
razred izloženosti XC4, XA1 i XS1 (ovisno o okolini)
razred konzistencije S4 (preporučena vrijednost)

Napomena: Postoje betoni višeg razreda tlačne čvrstoće ili razreda konzistencije ako su uvjetovani.
Razred izloženosti: XS3, XA1, XD3
Razred izloženosti: XS3, XA1, XD3
(Prema HRN EN 206-1 i HRN 1128)
Indikacije:
Opis okoline:
Stalno uronjena u morsku vodu
Zona plime i oseke i zona zapljuskivanja
Vrlo kemijski agresivna okolina (prema tablici graničnih vrijednosti razreda izloženosti kemijske agresije prirodnog tla i podzemne vode)
Izmjenično vlažna i suha (ne uz morsku vodu)

Za razrede izloženosti XS3, XA1, XD3 obavijesni primjer moguće pojave razreda izloženosti:
Dijelovi konstrukcije u zoni plime i oseke
Dijelovi mostova (ne uz morsku vodu) izloženi prskanju s kloridima
Kolnici
Parkirališta
Karakteristike:
Da bi se osigurala trajnost betona koji se nalazi u klasama izloženosti XS3, XA1, XD3, HRN EN 206-1 i HRN 1128 propisuju da vodocementni faktor ne smije preći 0,45. Bez obzira na razred izloženosti u odnosu na rezultat vodocementnog faktora, HRN EN 206-1 i HRN 1128, zahtijevaju da je u ovoj klasi izloženosti osigurana trajnost pomoću karakteristične čvrstoće betona ne manje od fck, kocka (Rck) 45 N / mm ². Radi postizanja maksimalne trajnosti konstrukcije bitno da je ugradnja ispravna, te da su zbijanje kao i vremenski uvjeti prikladni.
Ovo su osnovni uvjeti za klase izloženosti XS3, XA1, XD3 zbog njihovog sastava i strukture koji su otporni na sljedeće agresivne akcije:
Karbonatizacija
Korozija željeza
Korozije izazvane kloridima iz morske vode
Korozije izazvane kloridima (isključujući soli za odmrzavanje)
Specifikacije koje trebaju biti navedene:

U skladu sa zahtjevima HRN EN 206-1, beton klase izloženosti XS3, XA1, XD3 treba specificirati sljedećim parametrima:

tlačna čvrstoća (f ck,koc9)
 45 N / mm ²
agregat Dmax 32 mm (preporučena vrijednost)
 razred izloženosti XS3 i XA1 i XD3 (ovisno o okolini)
 razred konzistencije S4 (preporučena vrijednost)
Napomena: Postoje betoni višeg razreda tlačne čvrstoće ili razreda konzistencije ako su uvjetovani.

Razred izloženosti: XF3

Razred izloženosti: XF3
(PREMA HRN EN 206-1 I HRN EN 1128)

Indikacije:
Opis okoline:
 • Visoka zasićenost vodom bez soli za odmrzavanje

Za razred izloženosti XF3 obavijesni primjer moguće pojave razreda izloženosti:
 • Horizontalne površine betona izložene kiši i smrzavanju

Karakteristike:
Da bi se osigurala trajnost betona koja se traži u klasi izloženosti XF3, HRN EN 206-1 i HRN 1128 zahtijevaju korištenje aeranata i vodocementnog faktora koji ne prelazi 0,50. bez obzira na razred izloženosti u odnosu na vodocementni faktor, trajnost se osigurava pomoću karakteristične čvrstoće betona ne manje od fck, kocka (Rck) 37 N/mm2. Radi postizanja maksimalne trajnosti konstrukcije bitno je da je ugradnja ispravna, te da su zbijanje kao i vremenski uvjeti prikladni.

Ovo su osnovni uvjeti za klasu izloženosti XF3 zbog njihovog sastava i konstrukcije koji su otporni na sljedeće agresivne akcije:

 • Karbonatizacija
 • Korozija željeza
 • Agresija obzirom na cikluse smrzavanja i odmrzavanja

Specifikacije koje trebaju biti navedene
U skladu s zahtjevima HRN EN 206-1, beton klase izloženosti XF3 treba specificirati sljedećim parametrima:

Tlačna čvrstoća (fck, koc) 37 N/mm2
Sadržaj zraka (aeriranje) ≥ 4%HRN EN206-1 ili
≥ 3%HRN 1128 za Dmax32
Agregat Dmax 32 mm (preporučena vrijednost)
Razred izloženosti XF3
Razred konzistencije S4 (preporučena vrijednost)

Napomena: postoje betoni višeg razreda tlačne čvrstoće ili razreda konzistencije ako su uvjetovani

Razred izloženosti: XF4

Razred izloženosti: XF4
(PREMA EN 206-1 I HRN EN 1128)

Indikacije:
Opis okoline:
 • Visoka zasićenost vodom bez soli za odmrzavanje

Za razred izloženosti XF4 obavijesni primjer moguće pojave razreda izloženosti:
 • Cestovne i mostovske kolničke ploče izložene solima za odmrzavanje
 • Površine betona izložene prskanju solima i smrzavanju
 • Zona vlaženja morem izložena smrzavanju

Karakteristike:
Da bi se osigurala trajnost betona koja se traži u klasi izloženosti XF4, HRN EN 206-1 i HRN 1128 zahtijevaju korištenje aeranata i vodocementnog faktora koji ne prelazi 0,45. bez obzira na razred izloženosti u odnosu na vodocementni faktor, trajnost se osigurava pomoću karakteristične čvrstoće betona ne manje od fck, kocka (Rck) 37 N/mm2. Radi postizanja maksimalne trajnosti konstrukcije bitno je da je ugradnja ispravna, te da su zbijanje kao i vremenski uvjeti prikladni.

Ovo su osnovni uvjeti za klasu izloženosti XF4 zbog njihovog sastava i konstrukcije koji su otporni na sljedeće agresivne akcije:

 • Karbonatizacija
 • Korozija željeza
 • Korozije izazvane kloridima (soli za odmrzavanje)
 • Agresija obzirom na cikluse smrzavanja i odmrzavanja

Specifikacije koje trebaju biti navedene

U skladu s zahtjevima HRN EN 206-1, beton klase izloženosti XF4 treba specificirati sljedećim parametrima:

Tlačna čvrstoća (fck, koc) 37 N/mm2
Sadržaj zraka (aeriranje) ≥ 4%HRN EN206-1 ili
≥ 3%HRN 1128 za Dmax32
Agregat Dmax 32 mm (preporučena vrijednost)
Razred konzistencije XF4
Razred konzistencije S4 (preporučena vrijednost)

Napomena: postoje betoni višeg razreda tlačne čvrstoće ili razreda konzistencije ako su uvjetovani

Vodonepropusni beton (VDP)

Definicija:
Niz betona koji su nakon pažljivog proučavanja smjese, korištenja posebnih aditiva, definiranja niskog vodocementnog faktora i razvitka visokog stupnja kohezije stvorili vodonepropusne strukture. Važno je napomenuti da krajnjem rezultatu doprinose: primjerena armatura, pravilno postavljanje i izrada dilatacija, te odgovarajući vremenski uvjeti.

Karakteristike:
Prodor vode se ispituje prema HRN EN 12390-8. To se postiže kroz upotrebu aditiva, superplastifikatora koji, prethodno testirani, pružaju visoki kompaktnost cementne smjese. Vodonepropusni beton garantira visoku obradivost, 180-200 mm, mjereno slijeganjem (Abrams konus). Jednostavnost implementacije kombinira značajke kojima se sprečava stvaranje makropora kako unutar matrice tako i između agregata i cementa. Vodocementni omjer ne treba premašiti vrijednost 0,50 te se time izbjegava stvaranje mikro-poroznosti i osigurava dobru otpornost i visoku trajnost.

Razred vodonepropusnosti Dopušteni prosječni prodor vode (mm)
VDP 1 50
VDP 2 30
VDP 3 15

Uporaba:
Vodonepropusni beton je bitan u svim radovima u kojima je potreban maksimalni otpor prolasku vode, kao što su tankovi vodospreme, bazeni, mlaznice u prisustvu vode, podrumi i podrumi ispod razine podzemne vode, itd.
Zbog nepropusnosti vodonepropusni beton rezultira nepropusnošću strukture, te uz pravilan dizajn spojeva bitno je da se provede pravilno zbijanje i njega betona.

Karakteristike VDP-a koje proizlaze iz sljedećih specifikacija:

tlačna čvrstoća (f ck,koc) 30 N / mm ² (ili više u odnosu na v / c faktor određen za razred izlaganja ili projektne zahtjeve)
agregat Dmax između 16 i 32 mm, ovisno o dijelovima strukture i armature
razred izloženosti S4
omjer v/c max. 0.50 (ili manje s obzirom na klasu izloženosti)
naziv Vodonepropusni beton - VDP

Pronađite lokaciju

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved