Rasuti cement
Rasuti cement

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N


Portlandski miješani cement s udjelom 65-79 posto klinkera i 21-35 posto dodataka.
Certificiran prema zahtjevima HRN EN 197-1, HRN EN 197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2 te Pravilniku o kvaliteti cementa (Sl. glasnik RS broj 34/2013).

 

Karakteristike cementa

 • visoka konačna čvrstoća
 • sporiji pad konzistencije i zadržavanje prikladne ugradivosti
 • izvrsna reološka svojstva morta i betona (ugradivost, pumpabilnost)
 • reducirana tendencija skupljanja
 • svjetlija boja prikladnija za kombiniranje s pigmentima

 

Preporuke za primjenu

 • betoni za široku primjenu
 • betoni s različitim vrstama aditiva
 • izrada nosivih konstrukcijskih elemenata u visokogradnji
 • izrada betonskih blokova, reparaturnih mortova
 • monolitizacija polumontažnih međukatnih konstrukcija
 • za cementne estrihe (plivajuće podove)
 • izvođenje svih vrsta rekonstrukcijskih radova

 

Cement je osobito prikladan za

 • proizvodnju transportnog betona
 • izradu svih vrsta armiranobetonskih konstrukcija
 • proizvodnju betona izloženog umjereno agresivnom okolišu

 

Tehnička uputa CEM II-B-M (S-LL) 42,5 N Sv.Juraj
Tehnička uputa CEM II-B-M (S-LL) 42,5 N Sv.Kajo

Pronađite lokaciju

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved