Rasuti cement
Rasuti cement

CEM II/B-S 42,5 N


Portlandski cement s udjelom 65-79 posto klinkera i 21-35 posto visokokvalitetne zgure.
Certificiran prema zahtjevima HRN EN 197-1, HRN EN 197-2, BAS EN 197-1 i BAS EN 197-2.

 

Karakteristike cementa

 • visoka početna i konačna čvrstoća,
 • povećanje čvrstoće pri većoj starosti betona (nakon 28 dana),
 • smanjena tendencija skupljanja i nastanka pukotina,
 • umjeren razvoj topline hidratacije,
 • izvrsna svojstva ugradivosti,
 • svjetlija boja prikladnija za kombiniranje s pigmentima,
 • povećana otpornost na agresivne medije zahvaljujući dodatku kvalitetne zgure.

 

Preporuke za primjenu

 • betoni za široku primjenu
 • radovi u cestogradnji i cestovne građevine (tuneli, vijadukti, mostovi)
 • izgradnja poslovnih, stambenih i industrijskih objekata 
 • podzemni radovi temeljenja i podloga te stabilizacije tla
 • izrada gotovih elemenata od betona, armiranoga i prednapregnutog betona u normalnoj i termički tretiranoj proizvodnji
 • transportni, pumpani betoni
 • industrijski podovi, estrisi i betonski kolnici
 • individualni radovi

 

Cement je osobito prikladan za

 • izgradnju zahtjevnih inženjerskih konstrukcija i infrastrukturnih objekata od betona visokih marki
 • betone s visokim zahtjevima za trajnošću
 • izradu vodonepropusnih betona te onih otpornih na mraz i soli za odmrzavanje
 • armiranobetonske konstrukcije izložene djelovanju mora i/ili solima za odmrzavanje 

 

Tehničke upute CEM II/ B-S 42,5 N

Pronađite lokaciju

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved