Dekorativni betoni

Izrađujemo dekorativne betone prema vašim željama

CEMEX stalno razvija i širi paletu svojih dekorativnih betona za opločenje horizontalnih ploha.


Vrhunske mješavine dekorativnih betona spravljaju se u kontroliranim uvjetima na centralnim pogonima za proizvodnju betona s kojih se transportiraju te ugrađuju na pripremljenu podlogu. Potom se betonirana površina njeguje i obrađuje do željenog izgleda. Izgled se postiže odabirom sastojaka i površinskom obradom. Površinska obrada može biti: prana površina s vidljivim kamenim agregatom, štokovana površina, brušena ili brušena i četkana površina i drugo, a sve prilagođeno namjeni površine i željama investitora odnosno projektanta.

Na boju betona utječe kameni agregat i cement koji može biti sivi ili bijeli, a k tome se betonu može dodati i pigment primjerice žute, oker, crvene, zelene ili neke druge boje. Posebni segment dekorativnih betona čine propusni betoni koji također mogu biti s bijelim ili sivim cementom, s dodatkom ili bez dodatka pigmenta.

CEMEXovi stručnjaci stoje na raspolaganju projektantima i kupcima za pružanje stručnih savjeta u pogledu odabira i projektiranja optimalnog rješenja za ciljanu primjenu buduće površine.

Kontaktirajte nas na tel. +385 91 2214934 ili nam uputite elektroničku poštu na adresu petar.barac@cemex.com.

Pogledajte naš katalog dekorativnih betona.

Niže pogledajte listu referenci te odaberite tip dekorativnog betona kakav najviše odgovara vašim željama i potrebama.

 

Jedriličarski klub Marine Kaštela

CEMEX CoolirCUSTOM - obrada površine štokovanjem
1.900 m2
Kaštel Gomilica, 2018.


Poslovni centar s bazenom Marine Kaštela

CEMEX CoolirCUSTOM - obrada površine štokovanjem, FIBRETON beton s kvarcnim posipom
900 m2
Kaštel Gomilica, 2017. 


Šetnica uz plažu hotela Le Méridien Lav

CEMEX CoolirADVANCED - žuti kulir s riječnim agregatom, FIBERTON beton s kvarcnim posipom
800 m2
Podstrana, 2017.


 

Turistička palača

CEMEX CoolirCUSTOM - obrada površine štokovanjem
1.200 m2
Split, 2017.


 

Šetnica u Bolu

CEMEX CoolirCUSTOM - obrada površine štokovanjem
800 m
Bol, otok Brač, 2016.


 

Marina Mandalina

CEMEX CoolirCUSTOM - obrada površine štokovanjem
1.450 m2
Šibenik 2015.


 

Dvorište Osnovne škole Podstrana

CEMEX CoolirAdvanced - sivi kulir s riječnim agregatom
1.000 m2
Podstrana, 2015.


Spomenički trg „Špina Belafuža“

CEMEX CoolirCUSTOM - obrada površine brušenjem i četkanjem
300 m2
Zadar, 2015. 


Plaža Mulini

CEMEX CoolirCUSTOM - obrada površine brušenjem i četkanjem
7.500 m2
Rovinj, 2015.


 

Pristupni put do privatne vile

CEMEX PROPUSNI BETON
200 m2
Trogir, 2015. 


Pronađite lokaciju

Select product from list
Search
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved