Recikliranje otpada
Zaštita okoliša

Gospodarenje otpadom

Osnovna filozofija CEMEX-a u hijerarhiji upravljanja otpadom je izbjegavanje stvaranja otpada ili ponovna upotreba otpada na lokaciji gdje je to tehnički moguće.

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja na okoliš. Sustav gospodarenja otpadom predstavlja izazov svim segmentima društva što uključuje građane, gospodarske subjekte koji su direktno ili indirektno povezani s problematikom, lokalnu i regionalnu samoupravu te nadležna tijela na državnoj razini.

U tehnološkom procesu proizvodnje klinkera ne nastaje nikakav otpad. Otpad nastaje isključivo u procesu održavanja postrojenja i predaje se ovlaštenim tvrtkama za zbrinjavanje otpada.

Otpad nastao u drugim industrijama u proizvodnji klinkera koristimo kao korektiv sirovini, a u proizvodnji cementa kao mineralne dodatke. Na taj način zadovoljavamo jedan od glavnih ciljeva gospodarenja otpadom - oporabu otpada recikliranjem ili ponovnom uporabom.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved