Izvještaji
Izvještaji

Metodologija

Glavne karakteristike naših izvještaja su kontinuitet, vjerodostojnost i usporedivost ključnih pokazatelja održivosti, a da bismo to postigli slijedimo međunarodno priznate i preuzete smjernice za izvještavanje o održivosti.

Cilj nam je poboljšati transparentnost i cjelovitost svakog izvještaja. Stoga u pripremi izvještaja koristimo GRI (Global Reporting Initiative) G3 vodič, CEMEX-ove globalne smjernice za izvještavanje o održivosti i CSI protokol cementne industrije, nastojeći tako poboljšati komunikaciju s našim interesno - utjecajnim skupinama na otvoren i sveobuhvatan način.

Izvještaj CEMEX Hrvatske ostvaruje zahtjeve razine primjene B, GRI G3 vodiča, dok globalni CEMEX-ov izvještaj ostvaruje zahtjeve razine A+, GRI G3 vodiča.

Osim toga, naši izvještaji predstavljaju i našu komunikaciju o napretku sukladno preuzetim obvezama o promicanju deset temeljnih načela održivosti poslovanja UNGlobal Compact (UNGC) inicijative čiji smo potpisnik. Kontinuirano unapređujemo naše poslovanje i strategiju s pet osnovnih poglavlja svjetskog Global Compact sporazuma: ljudskim pravima, radnim pravima, očuvanju okoliša i suzbijanju korupcije. Također smo predani pomaganju ispunjenja svjetskih ciljeva Protokola iz Kyota.


Sadržaj naših izvještaja obuhvaća podatke o poslovanju tri tvornice cementa u Kaštelima, Solinu i Klisu: Sv. Juraj, Sv. Kajo i 10. kolovoz, uzimajući u obzir usporedivost podataka tijekom različitog razdoblja rada i izvještavanja.

U izvještaju je objašnjen i zastupljen CEMEX-ov model održivosti koji obuhvaća tri osnovna cilja: poboljšanje stvaranja vrijednosti, upravljanje našim otiskom i uključivanje interesno - utjecajnih skupina. Model održivosti nadalje prepoznaje i grana se na sedam prioriteta, definiranih kroz strukturirani proces internih i eksternih konzultacija.

Prioriteti i ciljevi zajedno čine fokus naših zadnjih izvještaja o održivom razvoju.

Ciljevi i prioriteti održivosti CEMEX-a:

Poboljšanje stvaranja vrijednosti

  • Vodeća pozicija u održivoj gradnji
  • Niže troškovno stambeno zbrinjavanje i infrastruktura

Upravljanje našim otiskom

  • Poboljšanje naše strategije ugljika
  • Izvrsnost u upravljanju zaštitom okoliša i bioraznolikosti

Uključivanje interesno - utjecajnih skupina

  • Visok prioritet zdravlja i sigurnosti 
  • Jačanje lokalnih zajednica 
  • Partnerstvo s ključnim interesnim skupinama 

Vjerujemo da je izvještaj o održivosti koristan našim zaposlenicima, kupcima, dobavljačima, nevladinim organizacijama, lokalnoj zajednici i ostalim interesno – utjecajnim skupinama. Pozivamo sve zainteresirane da svojim sugestijama na sadržaj, formu i razinu detalja omoguće da naš sljedeći izvještaj bude bliži očekivanjima. Pri izradi novih izvještaja rukovodit ćemo se povratnim informacijama na ove izvještaje, kao i rezultatima anketa koje ćemo provesti među našim interesno - utjecajnim skupinama.
Sva eventualna pitanja i komentare u svezi naših izvještaja i njihovih sadržaja uputite na e-mail adresu hr.info@cemex.com.

Više o lokalnim izvještajima

Video Image

Odani smo namjeri stvaranja sigurnog i zdravog radnog okruženja te unošenja pozitivnih promjena u naše cjelokupno društvo  

Video Image

Ekstradjevicansko ulje Lintar prvo je maslinovo ulje dobiveno rekultivacijom površine rudnika.  

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved