Mi smo CEMEX

Most Cetina

Most Cetina prelazi preko kanjona rijeke Cetine dubokog oko 70 metara s gotovo vertikalnim liticama.
Kako most Cetina prelazi preko zaštićenog kanjona rijeke Cetine kod iskopa temelja za most pazilo se da ne dođe do urušavanja materijala u kanjon. Stijene koje su ipak upale u vodotok nakon izgradnje mosta su uklonjene te je tako obnovljen prvobitni izgled rijeke. Izborom projektnog rješenja i posebnim tehnikama izvođenja minimaliziran je zahvat u osjetljivi i zaštićeni prostor krškog kanjona.
Beton konstrukcije se izgledom uklopio u strukturu i boju kamenih stijenki kanjona. Idealnim uklapanjem u rub kanjona rijeke Cetine svi elementi mosta su pregledni i dostupni. Sa stanovišta vozača po auto-cesti most je posve neupadljiv i „otkriva“ ga samo tamni procjep kanjona s obje strane.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved