Emisije
Zaštita okoliša

Naše emisije

Ovdje možete pogledati vrijednosti emisija na našim glavnim ispustima.


Emisije u zrak nastaju u procesu proizvodnje cementa, od izgaranja goriva i kalcinacije sirovine. Čine ih dušikovi oksidi (NOx), sumporni oksidi (SOx) i praškaste tvari. CEMEX-ovi sustavi za kontinuirano praćenje emisija u zrak nalaze se na svim glavnim ispustima i stalno mjere vrijednosti onečišćujućih tvari koje tvornice ispuštaju. Ove su vrijednosti propisane Uredbom o graničnim vrijednostima emisija iz stacionarnih izvora u zrak. Dnevna izvješća o emisijama prenose se u Agenciju za zaštitu okoliša, a rezultate vrijednosti emisija u svakom trenutku možete provjeriti ovdje:

 

 

 

 

 

Video

Nasa vizija

Naše vrijednosti čine osnovu naše kulture: one određuju tko smo, kako se ponašamo
 View

Gradimo održivu buducnost

Odani smo namjeri stvaranja sigurnog i zdravog radnog okruženja te unošenja pozitivnih promjena u naše cjelokupno društvo  View

Lintar

Ekstradjevičansko ulje Lintar prvo je maslinovo ulje dobiveno rekultivacijom površine rudnika.  View

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved