Nagrade i partnerstva
Nagrade i partnerstva

Partnerstva

Jedna od osobina koja CEMEX izdvaja od drugih jest neprestano ulaganje u unapređenje poslovanja što se ogleda i kroz brojne inicijative i organizacije u kojima sudjelujemo.

Prisutnost u lokalnim inicijativama i organizacijama:

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR)

CEMEX Hrvatska članica je i jedan od osnivača HR PSOR-a, nedobitne ustanove privatnog sektora u kojoj članovi - predstavnici hrvatskog gospodarstva udružuju znanje, inovativnost i odgovornost u traganju za razvojnim putovima koji uravnotežuju poslovni uspjeh, društvenu dobrobit i zaštitu okoliša.

Croatia Cement g.i.u.

U sklopu Udruženja hrvatskih tvornica cementa Croatia Cement, kao promotor održivog razvoja, a na temelju Svjetske inicijative za održivi razvoj u cementnoj industriji 2007. godine CEMEX je potpisao Izjavu o održivom razvoju te se time obvezao da će u Republici Hrvatskoj doprinositi zaštiti klime, odgovornom korištenju energije i sirovina, smanjenju emisija, zdravlju i sigurnosti na radu, očuvanju biološke raznolikosti, suradnji s lokalnom zajednicom i razvoju društveno odgovornog poslovanja.

Global Compact

CEMEX Hrvatska je među prvim tvrtkama na hrvatskom tržištu koja se 2007. godine priključila inicijativi Global Compact kojom se obvezala promicati i izvještavati po deset temeljnih načela održivog poslovanja.

Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga nemetala, građevinskog materijala i rudarstva

CEMEX je član specijalizirane granske udruge pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Ključne aktivnosti udruge su međusobno povezivanje poduzetnika različitih djelatnosti, veličine i regionalne prisutnosti, što olakšava stvaranje dugoročnih odnosa povjerenja s ključnim zainteresiranim stranama.

Zajednica za zaštitu okoliša pri HGK

Članstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori omogućuje pristup različitim korisnim uslugama, kao što su poslovne informacije o tvrtkama, propisima i zakonima u području gospodarstva te podrška u unapređivanju kvalitete i zaštite okoliša. Zajednica za zaštitu okoliša pri HGK okuplja tvrtke koje svoje poslovanje oslanjaju na načela održivog razvoja.

Zajednica za društveno odgovorno poslovanje pri HGK

Shvaćajući važnost društveno odgovornog ponašanja i održivog razvoja u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju te nužnost kontinuiranog promicanja prakse takve vrste ponašanja, CEMEX Hrvatska član je Zajednice za društveno odgovorno poslovanje pri HGK.

Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka

Kako bi više doprinio inicijativama usmjerenim na poboljšanje kvalitete zraka, CEMEX je član Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka pri Agenciji za zaštitu okoliša. Time se iskazuje jasno opredjeljenje za ulaganje u sve segmente zaštite okoliša.

Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj

CEMEX Hrvatska član je Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj koji ima za cilj poticati i provoditi promjene u načinu planiranja i gradnje građevinskih projekata i načina njihova korištenja s ciljem održivosti, a uzimajući u obzir usklađenje interesa onih koji koriste objekte, očuvanosti okoliša, društvene odgovornosti i ekonomske isplativosti.

Video Image

Odani smo namjeri stvaranja sigurnog i zdravog radnog okruženja te unošenja pozitivnih promjena u naše cjelokupno društvo  

Video Image

Ekstradjevicansko ulje Lintar prvo je maslinovo ulje dobiveno rekultivacijom površine rudnika.  

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved