Mi smo CEMEX

Skradinski most

Most Krka, s armiranobetonskim lukom raspona 204 metra, jednim od najvećih na svijetu, premošćuje kanjon rijeke Krke širok gotovo 390 metara na razini nivelete 66 metara iznad mora, nastavljajući tradiciju gradnje takvih mostova u Hrvatskoj.
Mnogi sudionici u ostvarivanju ovog pothvata omogućili su da most bude otvoren samo 22 mjeseca od početka projektiranja. Otvaranjem mosta i završnih dionica autoceste, Zagreb i Split su povezani najmodernijom cestovnom vezom.


Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved