Mi smo CEMEX

Višenamjenska sportska dvorana Krešimir Ćosić, Zadar

Projekt dvorane je zanimljiv zbog građevinskog dijela odnosno kupole zamišljene djelomično kao AB konstrukcija ( 3.600 m³ betona ) a dijelom kao čelična ( 600 tona čelika) za koju su upotrebljeni specijalni betoni viske tlačne čvrstoće (do 70 MP-a) iz razloga velikog raspona kupole od oko 140 metara i blizine mora, kao i temelji koji su prednapregnuti čeličnim užadima. Ukupna količina ugrađenog betona je oko15.000,00 m³, te 1.200,00 tona armature.


Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved