Učinkovito korištenje vode
Zaštita okoliša

Zaštita voda

Cementna industrija relativno je malen industrijski potrošač vode u usporedbi s primjerice kemijskom industrijom ili elektranama za proizvodnju električne energije. Naša analiza pokazala je kako potrošnja vode u vrijednosnom lancu (cement, beton, agregat) čini oko 1 posto ukupne svjetske industrijske potrošnje i svega 0,2 posto globalne potrošnje vode. Unatoč tome, obvezali smo se smanjiti naš utjecaj na vodne resurse.


Kako su naše tvornice Sv. Juraj, Sv. Kajo i 10. kolovoz smještene u neposrednoj blizini voda, jedan od naših primarnih zadataka je upravo očuvanje vodnih bogatstava koja nas okružuju.

Vodu koristimo u proizvodnji isključivo kao rashladni medij. Dio potrebnih količina vode koristimo i u svrhu snižavanja temperature plinova peći prije ulaska u vrećaste filtre te se u zatvorene sustave dodaje samo ona količina svježe vode koja je potrošena ili isparena u proizvodnom procesu.

Postavili smo visoke kriterije implementacije sustava zaštite voda. U svim našim pogonima izgradili smo postrojenja za pročišćavanje voda koja se sastoje od separatora ulja i masti, taložnica, mastolova, septičkih jama i rešetki za odvajanje krupnijih čestica.

Tijekom 2012. godine izgrađen je sustav sanitarnih otpadnih voda tvornice Sv. Juraj i izvršeno priključenje na kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir. U okviru projekta izvršeno je odvajanje mješovitog sustava prikupljanja otpadnih voda. Izgrađen je zasebni sustav sanitarnih voda i crpna stanica s mjeračem protoka otpadnih voda. Tvornica Sv. Kajo na isti će način biti priključena na kanalizacijski sustav Split – Solin.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved