Održiva gradnja

Ekosuradnja

Koristeći svoje iskustvo i stručnost nastojimo razviti bitna obilježja održivosti naših proizvoda, kako bismo svijet učinili boljim.

Ekosuradnja je naše obećanje da ćemo vam omogućiti korištenje građevinskih rješenja koja ispunjavaju današnje uvjete zaštite okoliša. Koristeći svoje iskustvo i stručnost nastojimo razviti bitna obilježja održivosti naših proizvoda, kako bismo svijet učinili boljim.

 

Što je Ekosuradnja?

To je oznaka koja jamči proaktivno zalaganje CEMEXa u promicanju uspješne tranzicije prema ekološki održivoj budućnosti.

Oznaku Ekosuradnja moguće je primijeniti na širok raspon proizvoda i usluga – od primjene cementa ili betona u okolišu, preko usluga kao što je izdavanje računa bez korištenja papira, do građevinskih rješenja kao što su cementni stupovi za vjetroturbine ili inicijativa potpore izgradnji stambenih objekata za socijalno ugrožene skupine građana.

Proizvodi i građevinska rješenja s oznakom Ekosuradnja pomažu pri unapređenju izvođenja projekata tako što, primjerice, poboljšavaju toplinsku otpornost ili produžuju vijek trajanja građevine, smanjuju utjecaj na okoliš optimiranjem iskorištavanja prirodnih resursa te smanjuju proizvodnju nusproizvoda i ostalih tvari.

To je oznaka predanosti, razvijena na temelju strogih internih postupaka u kojima se primjenjuje jedinstvena metodologija, s globalnim normama prema kojima se mjere utjecaji naših proizvoda i usluga.

 

Kriteriji za ocjenu proizvoda s oznakom Ekosuradnja

Naši proizvodi i građevinska rješenja procjenjivani su prema visokim kriterijima koje smo odredili u alatu za certficiriranje održivosti zgrada. Ti kriteriji uključuju i:

  • malen utjecaj na okoliš u postupku proizvodnje, npr. smanjenje emisija CO2 ili primjena recikliranih materijala te
  • optimalni učinak tijekom izvođenja ili korištenja, npr. propusnost ili poboljšanje toplinske izolacije

 

Pročitajte brošuru

Video Image

Odani smo namjeri stvaranja sigurnog i zdravog radnog okruženja te unošenja pozitivnih promjena u naše cjelokupno društvo  

Video Image

Ekstradjevicansko ulje Lintar prvo je maslinovo ulje dobiveno rekultivacijom površine rudnika.  

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved