Zamjenska goriva

Klimatske promjene

Današnja djelovanja cementne industrije na smanjenje svog doprinosa klimatskim promjenama podjednako su usmjerena ka korištenju zamjenskih izvora energije umjesto fosilnih te zamjeni što većeg dijela klinkera u cementu, pri čemu se štede neobnovljivi prirodni resursi i smanjuje onečišćenje zraka.

Kako globalno tako i lokalno, posvećeni smo stavljanju naših znanja i tehnologija u službu smanjenja utjecaja proizvodnje na klimatske promjene i okoliš. U cilju smanjenja utjecaja neprestano tražimo nove načine kako bismo smanjili utrošak goriva i energije koju koristimo u procesu proizvodnje. Radi povećanja energetske učinkovitosti težimo ka:

  • smanjenju potrošnje fosilnih goriva, bilo onih koji se koriste u našim rotacijskim pećima, bilo neizravnom kupnjom potrebne električne energije,
  • smanjenju emisije stakleničkih plinova koji nastaju korištenjem fosilnih goriva i tako nastale energije.

Korištenjem zamjenskih goriva želimo smanjiti naš ugljični otisak uz istovremeno zbrinjavanje otpada čije se nastajanje ne može spriječiti, koji se ne može ponovno upotrijebiti, reciklirati ili kompostirati. Tako je već 2010. oko petina ukupne potrošnje goriva u cementnim pećima CEMEX-a globalno otpadala na zamjenska goriva, u 2012. udio je iznosio 27,1 posto. Do 2015. godine tvrtka namjerava povećati udio zamjenskih goriva na 35 posto.

Korištenje materijala i goriva

Cementna industrija ima visoke zahtjeve za energijom i materijalima, ali s druge strane osigurava mnoge mogućnosti za uporabu i ponovnu upotrebu različitih vrsta industrijskog proizvodnog otpada. Peći za proizvodnju klinkera u najvećem dijelu koriste fosilna goriva. Međutim, korištenjem zamjenskih goriva i materijala mogu se smanjiti troškovi goriva i emisije ugljičnog dioksida, a zajednici osigurati primjeren i učinkovit način zbrinjavanja otpada. Smanjivanjem udjela klinkera u našem cementu zamjenom drugim materijalima može se smanjiti potrošnja energije, ali i korištenje prirodnih resursa. Jedan od načina za optimiziranje korištenja materijala je bolja metoda kontrole sastava sirovine i osiguranje koegzistentne mješavine. Na taj način smanjuje se otpadna sirovina i poboljšava energetska učinkovitost.

Studija "Hrvatska industrija cementa i klimatske promjene"

Promjena klime predstavlja sastavni dio politike održivog razvoja, a prepoznata je i kao dominantni problem zaštite okoliša u 21. stoljeću. Udruženje hrvatskih tvornica cementa (CCA) zbog toga je naručilo izradu studije "Hrvatska industrija cementa i klimatske promjene" s ciljem objektivne procjene mogućnosti cementne industrije u Hrvatskoj da tehničko-tehnološkim mjerama smanji emisiju ugljičnog dioksida (CO2), stakleničkog plina koji nastaje u procesu proizvodnje cementa. Studija “Hrvatska industrije cementa i klimatske promjene“ je prvo istupanje hrvatske industrije vezano uz obveze Sporazuma iz Kyota.

Program mjera za smanjenje emisije CO2

Temeljem studije “Hrvatska industrije cementa i klimatske promjene“ izradili smo Program mjera za smanjenje emisije CO2, koji obuhvaća:

  • korištenje zamjenskog goriva od otpada (isključivo bio-otpad),
  • smanjenje udjela klinkera u cementu,
  • povećanje energetske učinkovitosti procesa proizvodnje klinkera.
Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved