Zaštita zraka
Zaštita okoliša

Zaštita zraka

Usklađenost poslovnog rasta i brige za okoliš

CEMEX je u svibnju 2008. godine završio provedbu Programa sanacije utjecaja na zrak ugradnjom visokoučinkovitih vrećastih filtara na ispustima rotacijskih peći i hladnjaka klinkera. Ukupna vrijednost sredstava uloženih u zaštitu zraka iznosi 150 milijuna kuna sa svrhom usklađenja emisija praškastih tvari u okoliš.

Predpristupnim pregovorima RH u EU u hrvatsko zakonodavstvo transponirani su zahtjevi o integriranom sprječavanju i nadzoru onečišćavanja iz Direktive Vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. Integrirani pristup nadzoru onečišćenja, uzimajući u obzir i gospodarenje otpadom, ima za cilj spriječiti emisije u zrak, vode ili tlo gdje god je to moguće, a tamo gdje nije, svesti ih na minimum kako bi se postigla visoka razina zaštite okoliša kao cjeline.

Zahtjevi Direktive transponirani su u hrvatsko zakonodavstvo kroz Zakon o zaštiti okoliša i Uredbu o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Temeljem navedenog postrojenja u sastavu CEMEX-a obveznici su ishođenja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša - okolišne dozvole uz vremenski rok usklađenja do 31. prosinca 2015. godine.

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved